اجاره خودرو مجتمع پتروشیمی مبین

 

 

 

            تجديد آگهي ارزيابي كيفي اجاره خودرو

               مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره  1893/106-41 ص پ  

 

شركت پتروشيمي مبيـن  واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) در نظر دارد  تامين خودروهاي مورد نياز شركت را از طریق مناقصه ( یک مرحله اي) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط و دارای گواهی تائيد صلاحيت كار  از اداره كار و امور اجتماعي استان بوشهر معتبر می باشند به دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت پتروشیمی مبین به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد تكميل شده حداكثر تا تاریخ 98/09/27 و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 4/780/000/000 (چهار ملياردو هفتصدوهشتاد میلیون ) ريال و بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شركت پتروشيمي مبين خواهد بود

 

بديهي است ارائه اسناد مذكور هيچگونه حقي را براي متقاضيان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارك دريافتي غير قابل استرداد مي باشد .

( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات 07737295146 )

(تلفن امور حقوقی و پیمانها : 07737295141  فاکس: 07737295143)                                                                                                     mobinpc.ir                

                                                                                                                                       

روابط عمومی مبین

دانلود فایل ضمیمه 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.